Ridskola & lektioner

Allmänt om ridskoleverksamheten

Jag driver en liten ponnyridskola för barn upp till ca 15 år. Min ambition är att fler barn ska lära sig rida på ett trevligt och korrekt sätt redan från början samt träna upp sin förståelse och respekt för hästar.

Jag har tio ponnyer som används till lektioner, kategori A, B och C. De är alla snälla och härliga individer med lite olika personligheter. Jag tycker att en ridskoleponny får gärna vara lite busig och självständig men däremot inte sur eller elak. Den måste trivas med sitt jobb och det gör mina ponnyer.

Jag kan ta emot ca 35 elever per vecka, fördelat på tre kvällar med två-tre grupper var. Ibland håller jag extra lektioner på helgerna i mån av tid.

Ridlektionerna bedrivs i grupper med ca 5-7 elever per grupp. En lektion är ca 45 min och eleverna (steg 2 och 3) gör själva iordning ponnyn före och efter lektionen. Knattegrupperna har skötsel av ponnyn inräknat i sin timme så för er räcker det att komma ett par minuter innan lektionen börjar. För övriga elever är det bra att vara på plats ungefär en kvart innan ifall ponnyn ska hämtas in och göras iordning.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

För att eleverna ska få en god grund så delar jag in utbildningen i tre steg:

Steg 1 (knatte):

-Rider med ledare tills balans och hjälper är tillräckliga, för säkerhetens skull och för att värna om ponnyernas lydnad och välmående.
-Rider efter hand utan ledare i skritt och trav.
-Lär sig samtliga ridvägar och att rida noggrant efter ridbanans bokstäver.
-Stor focus på balans och rörlighet i sadeln, halva ridpasset ägnas åt balansövningar, lämpligen med ledare.
-I varje lektion ingår skötsel av ponnyn och eleven lär sig om rykt, hovvård, sadling, tränsning och hästens betéende m.m.
-Lär sig lätt sits över bommar i skritt.
-Ridning i skog och mark ca varannan gång när det är ljust på kvällarna.


Steg 2:

-Kan rida på ett balanserat sätt i skritt och trav samt vet vad som kännetecknar "lodrätt sits/dressyrsits" och "lätt sits/hoppsits"
-Mer focus på hjälpernas funktion och position vid styrning och tempoväxlingar.
-Ungefär varannan lektion ägnas halva ridpasset åt balansövningar i skritt och trav, lodrät och lätt sits.
-Galoppfattning och galopp längs en långsida börjar tränas.
-Cavalettiarbete i skritt och trav, enkla banor och böjda linjer.
-Hoppning i trav över enkelhinder på rakt spår, focus på balans och följsamhet samt att välja bra linje och lagom tempo.
-Förstå böjning och ställning på böjda och raka spår.  Gymnastik av hästen via förvänd öppna och skänkelvikning.
-ca var 4e lektion startar vi från marken med praktiska övningar som ledträning, lydnadsövningar m.m.


Steg 3:

-Eleven kan rida självständigt i alla gångarter på böjda och raka spår.
-Eleven utvecklar en stilla, balanserad och oberoende sits i alla gångarter, både i lodrät sits och lätt sits.
-Förstår nyttan av olika dressyrövningar och vad de gör för hästen.
-Eleven är redo att börja träna öppna och bakdelsvändning.
-Eleven strävar efter att rida hästen för lätta hjälper i ett balanserat tempo och att den sträcker sig fram till bettet.
-Varannan gång ägnas åt cavaletti och enklare hoppning
-Hoppning på böjda och raka linjer i olika tempon. Låga studserier och enkla kombinationer.
-Eleven ska kunna genomföra ett självständigt ridpass och förstå vikten av uppvärmning, upplägg av övningar och avslutning.


Detta är ungefärliga riktlinjer som ska vara till hjälp för att lägga upp undervisningen och för att eleven ska se en röd tråd i sin utbildning. Givetvis spelar elevens individuella förutsättningar en stor roll och även gruppsammansättningen har stor betydelse.
"Knatteridning"

Knatteridningen vänder sig till mindre barn som vill lära sig att rida och umgås med hästar. I knattegruppen finns inte längre någon nedre åldersgräns utan huvudsaken är att barnet tycker det är kul och vill, så får man hänga med i sin egen takt. Man måste ha med en förälder eller annan vuxen som kan hjälpa till i stallet och leda ponnyn när man rider.

Ponnyerna är små och snälla och barnen rider i grupper om max 8 för att alla ska få tid och utrymme. Man kommer en timme varje vecka och halva tiden ägnas åt pyssel och skötsel av ponnyn, halva tiden åt ridning. Barnen får lära sig det mest grundläggande såsom sits, styra och stanna. Det blir mycket balansövningar och ridning i skog och mark på schemat. Efterhand som jag tycker barnet är redo så flyttas man över till vanlig ridgrupp.

.


Mål med min ridskoleverksamhet*Att eleven ska lära sig att umgås med hästen och förstå dens naturliga betéende

*Ridskolan ska bedrivas på ett sätt som gynnar både ryttare och hästar och eleverna ska lära sig förstå betydelsen av detta

*Eleverna ska lära sig kroppskontroll, tålamod och lugn i sitt umgänge med hästarna. De ska förstå innebörden av uttrycket
 
"Där kunskapen slutar tar våldet vid"

*En elev som genomgått tre steg i sin utbildning hos mig ska ha tillräcklig kunskap för, att med hjälp av regelbunden fortsatt hjälp av instruktör, kunna hålla och träna en egen ponny.

Vad är working Equitation?

Working Equitation som förkortas WE, är en ridgren där man tillsammans med hästen ska klara av olika hinder. Ridningen härstammar från sydeuropa och hindren ska påminna om det sätt man använde hästen som arbetskamrat på gården.

För oss är WE ett sätt att träna och ha kul. De olika hindren gör att man blir skicklig på att manövrera sin häst i alla riktningar och även på bara en hand. Dressyrövningarna blir roliga och begripliga även för hästen!

Exempel på WE hinder kan vara att rida ett mönster mellan koner eller tunnor, rygga genom en labyrint, ringa i en klocka, fånga en ring med en lans eller rida över en bro.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS